Tuesday, 31 May 2011

Cairkan Harta Beku

KENYATAAN Menteri Pembangunan Usahawan, Datuk Khaled Nordin bahawa terdapat kes harta pusaka dengan nilai mencecah RM38 bilion masih lagi tertunggak seharusnya tidak dipandang sepi. Ia lebih menyentuh hati memandangkan kebanyakan daripada kes tersebut membabitkan harta pusaka orang-orang Melayu.


Mengikut statistik Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, terdapat lebih enam juta hak milik tanah yang ada di negara kita. Dianggarkan lebih 1 juta hak milik tanah tersebut adalah milik orang yang telah mati dan masih lagi belum dibuat permohonan harta pusaka untuk diturun milik kepada ahli waris yang layak.

Angka tersebut membuktikan bahawa masih terdapat banyak lagi hartanah yang pemiliknya meninggal dunia dibiarkan tanpa sebarang tindakan. Kesannya, maka banyaklah tanah-tanah milik orang Melayu yang tidak dapat dimanfaatkan.

Malahan terdapat tanah pusaka yang terletak di kawasan yang begitu strategik tetapi tidak dapat dibangunkan memandangkan tanah itu mempunyai bilangan ahli waris yang menjangkau kepada lebih seratus orang.

Lebih meruncing lagi ahli-ahli waris itu pula tidak mengenali antara satu sama yang lain bagi membincangkan masa depan tanah pusaka tersebut.

Akhirnya, hartanah itu akan terus tertinggal dalam arus perdana pembangunan negara dan tidak lagi mempunyai nilai komersial untuk dibangunkan.

Harta walau dalam bentuk apa sekali pun merupakan satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Kita sanggup bekerja berhempas pulas siang dan malam memerah keringat demi mendapatkan harta benda yang ada di muka bumi ini.

Tidak kurang juga mereka menempuh jalan-jalan tidak halal hingga sanggup bermusuhan dan berbunuhan demi mendapatkan apa yang mereka anggap sebagai nikmat dunia.

Sebagai umat terbaik yang dipilih oleh Allah s.w.t, umat Islam seharusnya memastikan hal-hal berkaitan harta pusaka menjadi sumber untuk merapatkan hubungan ahli keluarga selepas berlakunya kematian dan bukan sumber untuk menjadi bahan pertelingkahan sebagaimana yang berlaku dewasa ini.

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai pengamal undang-undang terdapat empat punca utama berlakunya masalah harta pusaka di kalangan orang Melayu:

Pertamanya, bukanlah menjadi rahsia di kalangan keluarga Melayu sama ada di bandar atau di desa untuk berhadapan dengan masalah geran tanah yang tidak boleh diturun milik akibat daripada masalah kematian berlapis.

Contohnya, pemilik asal hartanah itu seorang bapa kemudian si bapa itu meninggal dunia meninggalkan lima orang anak. Belum sempat harta itu dibahagikan kepada lima orang anak tadi, dua daripadanya pula meninggal dunia menyebabkan bagi satu geran tanah terdapat tiga atau lebih permohonan harta pusaka yang perlu dibuat.

Proses pembahagian pusaka akan menjadi lebih meruncing jika waris-waris yang ditinggalkan tidak sehaluan menyebabkan wujud masalah pertelingkahan keluarga.

Menjadi semacam satu kepantangan dalam masyarakat Melayu untuk membuat pembahagian harta pusaka sebaik sahaja berlaku kematian.

Sebagai contoh jika si bapa meninggal dunia di sebelah pagi, jarang sekali ahli waris yang akan berbicara berkaitan harta pusaka si bapa pada majlis kenduri arwah yang diadakan pada sebelah malamnya.

Alasannya mudah, waris yang ingin membahagikan harta pusaka dengan cepat akan dianggap sebagai tamakkan harta atau gilakan kekayaan. Malahan ada pula di kalangan ahli waris yang secara sinis mendakwa kubur ayah masih merah dah nak berbicara berkaitan harta pusaka.

Adakah pantang ini masih perlu diteruskan oleh masyarakat Melayu atau benarkah harta pusaka hanya boleh dibahagikan selepas 40 hari atau 100 hari atau beberapa tahun?

Rujukan kepada Ayat 11 Surah An Nisa dengan jelas menyatakan yang mafhumnya selepas diselesaikan bahagian wasiat hendaklah diselesaikan bahagian hutang dan kemudiannya dibahagikan mengikut faraid.

Maknanya, sebaik berlaku kematian ahli-ahli waris hendaklah dengan segera memastikan apakah harta peninggalan si mati dan kemudiannya menentukan apakah hutang-hutang yang perlu dijelaskan oleh si mati sama ada hutang itu pada Allah seperti zakat dan haji atau pada manusia.
Jika masih terdapat hutang yang belum dijelaskan maka ia perlu diselesaikan segera oleh waris bagi memastikan si mati tidak lagi menanggung beban hutang tersebut.

Proses pembahagian pusaka yang dilakukan pada hari kematian perlu diaplikasikan oleh orang Melayu atas dua faktor kerana pada hari itulah majoriti ahli waris akan berkumpul di rumah untuk majlis kenduri tahlil.

Kesempatan itu perlu diambil untuk berbincang berkaitan harta pusaka si mati dan yang keduanya, oleh kerana kematian itu masih baru maka elemen kesedihan lazimnya akan meminimumkan pertelingkahan dalam pembahagian pusaka.

Kedua, terdapat persepsi di kalangan orang Melayu bahawa oleh kerana telah terdapatnya hukum faraid maka tidaklah lagi perlu untuk merancang pewarisan harta. Perlu diingat walaupun pembahagian harta berdasarkan faraid, masih perlu melalui proses-proses yang ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi Sivil atau Pejabat Pusaka Kecil.

Permohonan pembahagian pusaka ini memerlukan prosedur tertentu seperti pelantikan Pentadbir sebelum harta pusaka boleh dibahagi-bahagikan. Justeru ramai di kalangan orang Melayu terlepas pandang dengan tidak melantik Pentadbir Pusaka mereka semasa hidup. Proses pelantikan pentadbir yang dibuat dalam wasiat sebenarnya sudah lama dipraktiskan oleh orang bukan Melayu di negara kita menyebabkan harta pusaka mereka tidak dibekukan untuk tempoh waktu yang lama.

Kaedah

Dalam keluarga Melayu terdapat banyak kes di mana anak-anak berebut untuk menjadi Pentadbir Pusaka dengan anggapan bahawa pentadbir akan dapat menentukan kaedah pembahagian harta pusaka atau mendapat bahagian yang lebih.

Ada pula kes di mana kesemua anak enggan menjadi pentadbir harta puska kerana tidak mahu melalui kerumitan dalam proses permohonan pusaka tersebut. Kesannya, harta pusaka si mati akan dibekukan untuk tempoh yang lama sedangkan ada ahli waris yang menikmati hasil pusaka si mati tanpa menyedari ia adalah hak orang lain.

Ketiga, tidak dinafikan bahawa kaedah perancangan pusaka seperti penulisan wasiat hibah dan amanah merupakan cerita baru bagi masyarakat kita. Telah tertanam dalam minda fikiran kita bahawa penulisan wasiat akan disamakan dengan hampirnya kematian.
Justeru apabila disebut wasiat, ramai yang merasa fobia kerana ada di kalangan kita mempunyai alasan ‘umur saya masih muda’ dan ‘budaya saya belum nak mati’.

Sindrom ini perlu dibuang jauh dari pemikiran kita memandangkan kematian adalah sesuatu yang pasti dan ia boleh berlaku pada bila-bila masa. Ingatan Allah dalam ayat 78 Surah An Nisa perlu direnungkan: Di mana sahaja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkan kamu, walaupun di dalam kubu yang kukuh.

Ingatan ini sesungguhnya benar berlaku apabila kita melihat peristiwa dua orang sukarelawan Gunung Merapi Indonesia baru-baru ini yang mati rentung walaupun berjaya memasuki kubu bagi berselindung daripada lahar yang dimuntahkan oleh gunung berapi itu.
Justeru masyarakat perlu sentiasa insaf jangan sampai maut sudah di depan pintu baru kita ingin merancang harta kita.

Keempat, permasalahan pembahagian harta pusaka di bawah tanah-tanah Felda, Felcra dan tanah rancangan juga tidak boleh dipandang ringan kerana ia kelihatannya menyumbang kepada masalah harta pusaka orang Melayu memandangkan tanah-tanah rancangan ini memang didominasi oleh orang Melayu.

Sudah tentulah hasrat murni kerajaan menyediakan tanah-tanah ini untuk orang Melayu bagi memastikan kesejahteraan hidup keluarga peneroka ini.

Malangnya terdapat sekatan-sekatan dalam Seksyen 15(1) Akta Kawasan Berkelompok 1960 yang membataskan penurunan hak milik tanah kelompok ini sama ada atas kematian atau pindah milik kepada lebih dari dua orang sahaja.

Ini seringkali mendatangkan keributan kepada ahli-ahli keluarga peneroka untuk menentukan siapakah yang layak untuk mewarisi hartanah tersebut. Ini diburukkan lagi dengan keadaan di mana terdapat peneroka yang telah pula berpoligami dan semasa hayatnya mengetepikan atau menceraikan terus isteri pertamanya. Rekod Seksyen Pembahagian Pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian menunjukkan 40 peratus daripada tanah-tanah pusaka di bawah akta ini tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Kebanyakan dari kes yang diselesaikan pula hanya lebih bersifat sementara iaitu dengan melantik Pentadbir Harta sahaja. Kajian yang dibuat di Felda Lurah Bilut Pahang pada tahun 2002 menunjukkan daripada 616 orang peneroka, 322 telah meninggal dunia dan lebih 160 belum membuat permohonan pusaka.

Terdapat beberapa kaedah untuk mengatasi masalah ini antaranya ialah merancang pewarisan harta.
Bagi segelintir orang Melayu jalan mudah bagi menyimpulkan masalah harta pusaka dalam keluarga adalah dengan meletakkan kesalahan kepada hukum faraid. Perlakuan menyalahkan hukum pusaka Islam sebenarnya merupakan manifestasi kepada kurangnya ilmu orang Islam tentang kaedah penyediaan perancangan harta pusaka yang dibenarkan oleh syarak bagi melengkapkan hukum faraid.
Kesempurnaan agama Islam dapat diperjelaskan lagi dengan adanya kaedah pembahagian harta seperti Suratcara Hibah, Hadiah, Wasiat, Amanah, Wakaf, Nazar, Sedekah dan Harta Sepencarian.

Fakta yang selalu dimaklumkan kepada orang Islam adalah mereka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris dan wasiat tidak boleh melebihi satu pertiga daripada jumlah harta. Tanpa menafikan fakta tersebut, kita sebenarnya masih boleh menyediakan wasiat yang berlandaskan hukum syarak dan ia dapat membantu orang Islam bagi memastikan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pentadbiran Harta Pusaka di Malaysia dapat dilaksanakan dengan lebih cepat.

Surat Wasiat berperanan untuk melancarkan proses mendapatkan Surat Kuasa Probet dari Mahkamah Tinggi. Wasiat selain daripada pesanan yang bernilai kepada ahli keluarga juga akan memperincikan jenis-jenis harta yang dimilikki dan tanggungan hutang seseorang.


Selain dari itu, elemen yang paling penting dalam wasiat adalah klausa pelantikan Pentadbir harta yang amanah dan penjagaan bagi anak-anak yang masih kecil berdasarkan kehendak si pembuat wasiat.
Selain itu, pindaan peruntukan Undang-Undang Pentadbiran Pusaka juga membantu menyelesaikan masalah wasiat tertunggak.

Dalam keadaan sekarang masalah harta pusaka orang Islam masih lagi berada di dalam bidang kuasa Mahkamah Sivil/Pejabat Pusaka Kecil. Bagaimanapun mereka masih perlu ke Mahkamah Syariah bagi proses pengambilan Sijil Faraid. Jelasnya, apabila berlaku kematian waris-waris bagi kepada si mati yang beragama Islam perlu pergi ke Mahkamah Sivil dan Syariah.

Langkah-langkah perlu dibuat bagi memudahkan proses pembahagian harta pusaka ini bagi orang Islam tanpa perlu menunggu perintah dari dua mahkamah yang berbeza. Ia boleh berlaku sama ada kesemua perintah harta pusaka orang Islam dipindahkan ke Mahkamah Syariah sepenuhnya ataupun sebagai pilihan Mahkamah Sivil sendiri boleh mempunyai bahagian khas yang membicarakan sepenuhnya permohonan harta pusaka orang Islam dan diberikan hak mengeluarkan Sijil Faraid tanpa perlu merujuk kepada Mahkamah Syariah.

Walaupun langkah ini hanya boleh dilakukan dengan meminda Perlembagaan Persekutuan, kita seharusnya terfikir jika harta pusaka orang bukan Islam dibicarakan pada satu mahkamah sahaja mengapa pula orang-orang Islam perlu hadir ke dwimahkamah untuk mendapatkan perintah yang sama.

Penulis berpendapat jika kita ingin memartabatkan Mahkamah Syariah kita harus memberi ruang kepada Mahkamah Syariah untuk memperoleh bidang kuasa bagi membicarakan kes-kes harta pusaka orang Islam. Sama ada sedar atau tidak, jika mahkamah syariah mempunyai lebih bidang kuasa maka akan lebih dimartabatkan mahkamah itu kelak.

Penubuhan Yayasan Keluarga juga perlu untuk memastikan urusan pembahagian harta pusaka berjalan lancar.

Bagi tanah-tanah orang Melayu yang mempunyai ahli waris yang ramai hingga menjadikan tidak praktikal untuk memasukkan kesemua nama waris di dalam satu geran adalah baik jika masyarakat kita dapat memulakan penubuhan Yayasan Keluarga. Yayasan ini ditubuhkan dengan objektif untuk menerima pemilikan semua harta-harta milik si mati yang mana ahli-ahlinya terdiri daripada ahli waris si mati. Yayasan boleh ditubuhkan oleh seseorang semasa hayatnya dan harta-hartanya dipindahkan kepada nama Yayasan semasa pemilik harta itu masih hidup ataupun ditubuhkan oleh ahli-ahli waris selepas kematian seseorang.

Pemilikan atas nama yayasan akan mengelakkan nama di atas geran tanah didaftarkan atas nama ahli waris yang ramai. Yayasan Keluarga seumpama ini berfungsi untuk menjaga kebajikan dan pendidikan ahli-ahlinya melalui hasil yang diperoleh dari harta warisan dan dalam masa yang sama dapat memperuntukkan bahagian harta kepada arwah ibu dan bapa yang telah meninggal dunia untuk tujuan sedekah jariah atas nama arwah ibu dan bapa tadi. Alangkah baiknya jika pihak Felda atau Felcra dapat menggalakkan ahli waris peneroka yang tidak pasti untuk melantik dua pentadbir tadi, dapat mengguna pakai kaedah Yayasan Keluarga Peneroka untuk setiap peneroka bagi memastikan harta pusaka peneroka dapat diturun milik kepada hanya satu badan yang menjaga kepentingan seluruh ahli waris.

Orang Melayu masih lagi tertinggal dari segi ekuiti pemilikan harta di negara kita. Sudahlah begitu kita masih mendahului kaum lain dari segi pemilikan harta yang dibekukan. Sudah tiba masanya permasalahan harta pusaka umat Islam ditangani dengan lebih serius dan sempurna sebelum ia menjadi begitu terlewat.

Tegasnya, proses penyusunan penurunan harta yang sempurna bukan sahaja akan dapat menjaga kebajikan dan kemaslahatan ahli keluarga yang ditinggalkan bahkan dapat memastikan harta yang telah diusahakan dengan jerit perih semasa hidup tidak akan menjadi bahan pertelingkahan antara kaum kerabat.
Sumber : Utusan Malaysia  06/07/2006

Sayangi Suami Anda

Kepada isteri2 dan juga bakal isteri….

SAYANGI DAN BERSYUKURLAH DENGAN KEHADIRAN SEORANG YANG BERGELAR SUAMI !!!!

SUATU PERJALANAN
“Tanggungjawab suami selain memberi nafkah dan mencari rezeki, jangan lupa bimbing anak dan isteri. Kalau suatu hari berlaku selisih faham, jangan cepat menuding jari. Duduk berbincang dan cari kata sepakat. Tiada bumi tak ditimpa hujan.”

Teringat pesan ayah di suatu petang..
“Ayah dulu bila arwah mak mula bising bersuara, ayah tak balas dengan kata-kata. Ayah keluar hidupkan motor, pergi ke Behrang cari mee goreng mamak. Bila sampai saja di rumah, ayah hulur pada arwah Mak, muka yang tadi masam terus tersenyum riang. Suami kena tahu kesukaan isteri, supaya mudah memujuk hati,”

ayah menambah berkongsi pengalaman selama 41 tahun bersama arwah Mak.
Persefahaman antara suami dan isteri bukan boleh dicapai sehari dua. Ia merupakan satu perjalanan sepanjang usia perkahwinan. Cabaran dan dugaan pastinya tidak sama, di awal, pertengahan dan di hujungnya. Justeru, sikap saling memberi dan menerima sangat perlu dipupuk dan dibaja. Memberi kelebihan diri untuk saling melengkapi. Menerima kekurangan untuk saling menginsafi, suami mahu pun isteri bukanlah manusia sempurna.

SILAP ISTERI
Kesilapan isteri bermula apabila melupakan kebaikan suami kerana benci dengan sikapnya yang tidak menyenangkan hati. Silap menjadi dosa andai keistimewaan suami orang yang sering dibicara. Keburukan suami dijaja, atas alasan minta nasihat rumahtangga. Tapi apa maknanya kalau semua orang bercerita.

Rasulullah SAW pernah mengingatkan melalui sabdanya yang bermaksud: “Wahai kaum wanita, aku lihat kamu ini lebih banyak di neraka”  Seorang wanita lalu bangun bertanya, “Apakah yang menyebabkan yang demikian? Adakah sebab kami ini kufur?”

Rasulullah SAW menjawab, “Tidak. Bukan begitu. Tetapi ada dua tabiat kamu yang tidak elok yang boleh menjerumuskan kamu kedalam neraka:
1. Kamu banyak mengutuk atau menyumpah
2. Kamu kufurkan kebaikan suami.”

Ada kalanya, isteri merajuk tanpa sepatah kata. Suami yang tak tahu menahu, terus buat biasa. Muka isteri semakin kelat, hilang serinya. Menahan ego diri, ingin dipujuk dengan kata cinta, namun tidak berbicara dan bersemuka. Suami tertanya-tanya sendiri, akhirnya terasa hati. Salah siapa agaknya, bila masing-masing memendam rasa. Kasih mula bertukar marah.. Marah marak menyala benci.

YANG LEBIH, YANG KURANG
“Awak beruntung ye, dapat suami yang memahami. Tak seperti saya. Hari-hari menjeruk rasa,” luah seorang teman yang baru beroleh cahaya mata.
“Suami saya juga ada kurangnya. Tapi kelebihannya lebih banyak untuk saya perkatakan. Saya pun isteri yang ada salah dan silap,” jawab saya supaya dia buka mata.

“ Ada suami yang tak pandai urusan rumah tangga, namun dia bijak berjenaka, meriah suasana. Ada suami yang jarang menghadiahkan bunga, tapi selalu membelanja anak dan isteri dengan makanan istimewa. Dan ramai juga suami yang tidak reti memujuk, bermain kata. Tapi mudah bertoleransi bila diminta bantu sini dan sana . Ketepikan kekurangannya dan ambil kelebihan. Pasti awak juga akan rasa bertuah beroleh suami seperti dia.” pujuk saya lagi. Moga-moga dia berubah hati. Kembali ‘memandang tinggi’ kehadiran seorang suami.

ENGKAU TERBAIK UNTUKKU
“Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri, buang yang keruh, ambil yang jernih. Baru teguh peribadi..”
Wahai teman bergelar isteri, mari kita muhasabah diri. Pohon keampunan dari Ilahi agar cinta Nya bersemi kembali. Banyakkan istighfar dan juga sedekah, kerana janji Allah setiap kebaikan menghapus kejahatan.
Susunkan jemari pintalah kemaafan dari lelaki bernama suami. Jangan bertangguh dan jangan lengah. Bimbang maaf tiada serinya lagi.
Pandang wajahnya, lihat matanya. Bisikkan di sanubari, “Terima kasih, suamiku. Engkau terbaik untuk diri ini.”
Mencari dan terus mencari cinta Ilahi.
Saling berpesan-pesan kpd kebaikan..

“The only real mistake is the one from which we learn nothing…”

Sampaikan Kepada Kaum Wanita1. Seorang wanita solehah adalah lebih baik daripada 70 orang wali.

2. Seorang wanita solehah adalah lebih baik daripada 70 lelaki soleh.

3. Seorang wanita yang jahat adalah lebih buruk daripada 1,000 lelaki yang jahat.

4. 2 rakaat solat dari wanita yang hamil adalah lebih baik daripada 80 rakaat solat wanita yang tidak hamil.

5. Wanita yang memberi minum susu kepada anaknya daripada badannya (susu badan) akan dapat satu pahala daripada tiap-tiap titik susu yang diberikannya.

6. Wanita yang melayan dengan baik suami yang pulang ke rumah di dalam keadaan letih akan mendapat pahala jihad.

7. Wanita yang habiskan malamnya dengan tidur yang tidak selesa kerana menjaga anaknya yang sakit akan mendapat pahala seperti membebaskan 20 orang hamba.

8. Wanita yang melihat suaminya dengan kasih sayang dan suami yang melihat isterinya dengan kasih sayang akan dipandang Allah dengan penuh rahmat.

9. Wanita yang menyebabkan suaminya keluar dan berjuang ke jalan Allah dan kemudian menjaga adab rumahtangganya akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada suaminya, akan menjadi ketua 70,000 maalaikat dan bidadari dan wanita itu akan dimandikan di dalam syurga, dan menunggu suaminya dengan menunggang kuda yang dibuat daripada yakut.

10. Wanita yang tidak cukup tidur pada malam hari kerana menjaga anak yang sakit akan diampunkan oleh Allah akan seluruh dosanya dan bila dia hiburkan hati anaknya Allah memberi 12 tahun pahala ibadat.

11. Wanita yang memerah susu binatang dengan "bismillah" akan didoakan oleh binatang itu dengan doa keberkatan.

12. Wanita yang menguli tepung gandum dengan bismillah", Allah akan berkatkan rezekinya.

13. Wanita yang menyapu lantai dengan berzikir akan mendapat pahala seperti meyapu lantai di baitullah.

14. Wanita yang menjaga solat, puasa dan taat pada suami, Allah akan mengizinkannya untuk memasuki syurga dari mana-mana pintu yang dia suka.

15. Wanita yang hamil akan dapat pahala berpuasa pada siang hari.

16 Wanita yang hamil akan dapat pahala beribadat pada malam hari.

17. Wanita yang bersalin akan mendapat pahala 70 tahun solat dan puasa dan setiap kesakitan pada satu uratnya Allah mengurniakan satu pahala haji.

18. Sekiranya wanita mati dalam masa 40 hari selepas bersalin, dia akan dikira sebagai mati syahid.

19. Jika wanita melayan suami tanpa khianat akan mendapat pahala 12 tahun solat.

20. Jika wanita menyusui anaknya sampai cukup tempoh (2 1/2 tahun), maka maalaikat-maalaikat di langit akan khabarkan berita bahawa syurga wajib baginya.

21. Jika wanita memberi susu badannya kepada anaknya yang menangis, Allah akan memberi pahala satu tahun solat dan puasa.

22. Jika wanita memicit suami tanpa disuruh akan mendapat pahala 7 tola emas dan jika wanita memicit suami bila disuruh akan mendapat pahala tola perak.

23. Wanita yang meniggal dunia dengan keredhaan suaminya akan memasuki syurga.

24. Jika suami mengajarkan isterinya satu masalah akan mendapat pahala 80 tahun ibadat.

25. Semua orang akan dipanggil untuk melihat wajah Allah di akhirat, tetapi Allah akan datang sendiri kepada wanita yang memberati auratnya iaitu memakai purdah di dunia ini dengan istiqamah.

Pandangan : Amatlah mudah bagi seorang wanita untuk menjejak Syurga. Namun begitu mengapa terlalu ramai yang masih hidup dalam kejahilan? Sang suami pula perlu ingat, tidak kamu jejaki syurga sebelum keluarga kamu menjejak syurga. Jangan ingat hendak kahwin empat jika yang satu belum terbela. Yang belum kahwin tu ingat, kamu terdedah kepada kemungkaran. Iman akan dicabar sehebat-hebatnya ketika ini. Pilih lah Syurga dan bukannya Neraka.
Siapa tahu, hari ini kita tak sampai ke rumah sebab dipertengahan jalan kita bertemu Izrail.
Siapa tahu, hari ini hari terakhir kita berjumpa pasangan kita sebab dipertengahan jalan, dia berjumpa Izrail. Bagaimana rasanya ketika berjumpa Izrail? Untuk yang beriman, macam 700 pedang yang tajam mencucuk kamu dalam semua arah. Yang tak beriman, bayangkan pisau potong daging kat pasar tu yang tumpul.
Pisau tu menetak kepala kita macam mana orang memecahkan tempurung kelapa. Kepala kita di kopak dua, dipisahkan dengan kasarnya, ketika kita masih hidup. Lepas tu di kapak-kapak kan kepala kita macam tembikai. Itu baru bab kepala. Belum masuk tangan, kaki, badan, etc....
Hadis Nabi Mengenai Wanita.
Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki kerana sifat penyayang yang lebih kuat daripada lelaki.Ketika ditanya kepada Rasulullah akan hal tersebut, jawab baginda, "Ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia".
Wallahua'lam..

Saturday, 28 May 2011

Kenapa babi diharamkan dalam islam?????????

Di dalam al-Quran, Allah s.w.t. mengkategorikan khinzir sebagai binatang yang haram dimakan. Adapun anjing merupakan binatang yang membawa najis mughallazah (najis yang berat). Kedua-dua binatang ini adalah haram bagi umat Islam.

Namun perbahasan mengenai anjing agak panjang di kalangan ulama. Ini kerana ada ketikanya anjing boleh dimanfaatkan seperti mengajar memburu dan membantu di dalam menjalankan siasatan seperti mana anjing-anjing yang diajar oleh polis untuk mengawal keselamatan dan sebagainya.

Dalam pengharaman khinzir pula Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Baqarah: 173)

Di dalam memanfaatkan anjing Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud: Mereka menanyakan kepadamu: Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang Telah diajarkan Allah kepadamu 
[1]. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu 
[2], dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya) 
[3] dan bertawakallah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya. (al-Maidah: 4)

[1] Maksudnya: binatang buas itu dilatih menurut kepandaian yang diperoleh daripada pengalaman; fikiran manusia dan ilham daripada Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu.

[2] Iaitu: buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikitpun oleh binatang itu.

[3] Maksudnya: pada waktu melepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang buruan itu sendiri menyebutkan waktu menerkam buruan.

Hadis Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: Apabila anjing meminum air atau (menjilat) pada bekas air kepunyaan salah seorang di antara kamu, maka hendaklah bekas air itu dibasuh sebanyak tujuh kali (menyamak) salah satunya dengan tanah. (Riwayat Muslim)

Adapun pengharaman anjing dapat dilihat melalui hadis Rasulullah s.a.w. di atas. Walaupun pada asasnya hadis ini menyuruh kita membersihkan bekas yang dijilat anjing tetapi ia membawa maksud yang luas sehingga para ulama mengistinbatkan (mengeluarkan hukum) bahawa jika mulutnya dikira membawa najis apatah lagi tubuhnya, serta apa-apa sahaja yang keluar daripada anjing dihukum najis.

Mengikut pendapat al-Syafieyyah jika anjing itu kering ia boleh disentuh, jika basah tidak boleh. Ini kerana kemungkinan kuman menjadi aktif dan mudah berpindah ke tubuh badan manusia. Adapun mazhab al-Malikiyyah berpendapat yang haram pada anjing hanyalah apa-apa yang keluar dari mulutnya sahaja ini kerana hadis Nabi s.a.w. di atas menyuruh kita menyamak bekas yang terkena air liur anjing sahaja.

Suruhan Rasulullah supaya bekas yang terkena air liur anjing disamak kerana mulut adalah tempat anjing memakan pelbagai benda serta terdedah kepada kekotoran, maka dilihat bahawa yang membawa bahaya adalah apa-apa yang keluar dari mulut anjing dan bukannya badan anjing tersebut. Kedua-dua ayat di atas serta hadis Rasulullah s.a.w. jelas kepada kita bahawa kedua-dua binatang itu adalah haram dalam Islam.

Dari sudut bahayanya pula kita sedia maklum akan bahaya gigitan anjing. Kesan gigitan anjing, jika tidak dirawat segera akan memudaratkan manusia.

Ini terbukti dari kajian yang diterbitkan di dalam jurnal sains barat, di mana mereka telah mengkaji tentang bahaya anjing sebagai binatang peliharaan.

Baginda sendiri menyuruh supaya dibunuh anjing gila kerana penyakit merbahaya yang mungkin merebak dalam masyarakat akibat gigitannya.

Seperkara yang ingin ustaz zik (hehe perasan) kongsikan ialah, walaupun kita tidak menemui fakta sains dalam membuktikan kemudaratan khinzir dan anjing, kita wajib patuh kepada perintah Allah s.w.t. dan perintah nabi-Nya yang menyuruh kita meninggalkan perkara yang tidak baik bagi manusia serta apa-apa yang boleh mengganggu sistem kesihatannya.

Islam itu indah dan cantik suka kepada kecantikan dan kebaikan kepada seluruh penganutnya.
Ujian Itu Rahsia Allah S.W.T

Bismillahirahmaniraheem..

Setiap manusia yang Allah cipta sentiasa akan diberi musibah,ujian atau masalah hidup di dunia yang sementara ini.Tipu jika seseorang itu berkata yang dia tidak pernah ditimpa musibah. Setiap orang ada masalahnya tersendiri,Allah uji dengan berbagai-bagai ujian tetapi sebabnya adalah sama.
Allah menguji seseorang itu kerana Allah swt mempunyai rahsianya tersendiri,sama ada Allah hendak tambah iman kita atau hendak uji sejauh mana keimanan kita.

Dan kerana sesuatu ujian itulah yang membuka mata hati kita,yang mendidik kita supaya jangan mudah putus asa dalam kehidupan yang bagaikan bahtera di lautan yang penuh dengan onak duri,ujian juga dapat mematangkan kita.

Kadang-kadang kita tertanya-tanya, mempersoalkan kepada Allah swt kenapa kita diberi ujian yang berat sebegitu sekali sehingga kita terlupa pada siapa yang perlu kita mengadu segala masalah kita, pada siapa kita harus minta kembali kekuatan kita. Astagfirullah, lemahnya dan rendahnya iman kita.
Tidak redha dalam menghadapi ujian yang Allah beri terhadap kita. Jika kita anggap diri kita ditimpa musibah yang besar kita hendaklah ingat bukan kita sahaja yang mengalaminya,mungkin ada sahabat-sahabat kita @ saudara seakidah kita yang lain menghadapi musibah yang sama bahkan lebih teruk atau lebih besar dari kita.

Bukankah,Allah telah berkata dengan jelas di dalam Al-Quran yang Allah tidak akan sekali-kali menguji hambaNya diluar kemampuan hambaNya. Allah tahu kita kuat dalam menghadapi ujianNya jadi Allah berikan ujian itu ke atas diri kita. Di sini kita dapat lihat betapa sayang dan kasihnya Allah kepada kita sebagai hambaNya.

Allah menguji seseorang bukan kerana Allah benci kepada kita tetapi percayalah yang Allah sangat kasih kepada kita. Cuma kita sebagai hambaNya tidak pernah hendak bersabar dalam menghadapi ujianNya. Pasti Allah telah aturkan yang terbaik buat kita kerana setiap yang berlaku ada hikmahnya.
Alihkan pandangan matamu ke arah LAUT, airnya cantik membiru dan penuh dengan ketenangan. Tetapi hanya Allah sahaja yang mengetahui rahsia di dalamnya. Begitu juga dengan kehidupan manusia, riang dan ketawa tetapi hanya Allah yang mengetahui rahsia kehidupannya. Jika rasa kecewa, alihkan pandanganmu ke arah SUNGAI, airnya tetap mengalir biarpun berjuta batu yang menghalangnya. Dan jika rasa sedih,alihkan pandanganmu ke arah LANGIT, sedarlah dan sentiasa ingatlah bahawa Allah sentiasa bersamamu.

Jadi seharusnya apa yang perlu kita lakukan? berdoalah kepada Allah, Allah lah tempat kembali segala masalah yang sering membelenggu diri kita. Jangan malu untuk merayu-rayu, meminta-minta, memohon-mohon kepada Allah swt.Selalu diingatkan yang Allah tidak pernah jemu mendengar rintihan hambaNya, Allah itu Maha Mendengar.

Dekatkanlah diri kita dengan pencipta kita yang menguasai seluruh alam, yang memegang hati-hati kita. Disamping berdoa perlulah kita berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mungkin ada yang rasa diri mereka tidak kuat hendak hadapinya tetapi cubalah bangun! Usah tewas dengan hasutan syaitan, cari kembali kekuatan kita kerana kekuatan itu ada dalam diri kita masing-masing.

Yakin dengan diri, kuatkan azam dan cita-cita. Usah tonjolkan kelemahan kita pada syaitan kerana syaitan tidak pernah berhenti menghasut agar kita lemah-selemahnya.

Jika rasa tidak kuat, carilah sahabat-sahabat yang sentiasa memberi kata-kata semangat kepada kita dan bukan sahabat yang menjatuhkan kita. Itulah pentingnya sahabat kerana kita tidak mungkin bisa hidup berseorangan.

Kita perlu tahu selepas ujian itu selesai, satu lagi ujian akan datang, maka bersedialah dalam menghadapi ujian yang seterusnya. Untung bagi mereka yang selalu diberi ujian tanda Allah swt sayang padanya. Semoga kita sentiasa menjadi hambaNya yang sentiasa redha atas ujian dan ketentuan Allah swt. Apa yang ditetapkan untuk kita itulah yang terbaik!

Wednesday, 25 May 2011

Sayang...semuanya sudah terlambat

Seorang isteri mengadu pada suaminya…..”bang badan saya sakit-sakit”….lalu suami berkata….”itu la buat kerja banyak sangat, sakit urat kot”.

Seorang isteri mengadu…”bang saya rasa pening rasa nak pitam”…lalu suami berkata….”dah lah tu…makan panadol…..penat sangat tuh”.

Seorang isteri mengadu…..”bang duit belanja dapur dah habis”….lalu suami berkata…”aik…kan baru bagi lagi …takkan dah habis…pening la macam ni”.

Seorang isteri mengadu…”bang saya rasa penat nak bersama”….lalu suami berkata…”ala asyik penat jer….stress betul”.

Seorang isteri mengadu …..”bang badan saya kebelakangan ni rasa sejuk-sejuk jer, kenapa?”...lalu suami berkata…..”nak demam kot”.

Seorang isteri mengajak…..”bang boleh bawak saya bergi buat check –up tak”…lalu suami berkata….”lain kali la…abang busy…lain kali kita pergi”.

Seorang isteri memohon…..”bang….boleh bagi saya cuti satu hari….saya nak berehat…abang bawak anak keluar…saya betul-betul dah penat”….suami berkata…..”alaaaa…abangpun penat juga”.

Walhal seorang suami waktu cutinya boleh tidur selama mana diingini…..

Namun suatu hari….

Si isteri merayu sambil menangis….”Bang sempena hari ibu ni saya nak minta satu permintaan, boleh tolong saya tak? Tolong bawa anak-anak keluar sekejap tak saya nak tidur”.

Lalu melihat kan airmata dan rayuan isteri tadi suami bersetuju….”baiklah abang bawak pergi rumah mak…nanti petang abang balik”.

Namun, sekembalinya suami ke rumah……si isteri dilihat tidur dengan nyenyak dan apabila dikejutkan si isteri rupanya telah tidur untuk selamanya…..

Akhirnya suami tadi sedar tapi segalanya dah terlambat baginya….

SAYANG….abang mintak maaf….

Bila SAYANG mengadu sakit2 badan…. Abang sangkakan SAYANG sakit urat…..tapi penyakit itu telah menular dan menyakiti SAYANG di segenap nadi SAYANG….

Bila SAYANG mengadu pening dan rasa nak pitam…abang sangkakan…..penyakit biasa dan suruh SAYANG telan panadol jer….

Bila  SAYANG mengadu duit belanja dapur dah habis…abang bising cakap abang pening kepala pikul beban sorang-sorang…walhal SAYANG juga pening memikirkan macamana nak berjimat sampai SAYANG nak beli keperluan SAYANGpun tak cukup….sampai SAYANG nak beli barang-barang peribadi SAYANG pun susah….sampai SAYANG nak menggantikan pakaian dalaman SAYANG sebulan satu pun tak der….

Bila SAYANG mengadu penat nak bersama…..abang selalu marah2 dan berhasrat nak cari lain…walhal sel-sel badan SAYANG dah x mampu nak tanggung beban tugas seharian SAYANG di rumah….

Bila SAYANG  ajak abang pergi buat check up…..abang kata abang sibuk walhal kerja opis abang tak pernah habis…..dan masa yang ada kekadang abang tolong kawan-kawan…..

Bila SAYANG mengadu rasa sejuk2 badan dan abang kata nak demam rupanya itu tanda-tanda SAYANG dah nak pergi…..

Bila SAYANG mengadu nak cuti sehari….sebagai majikan SAYANG …abang tak pernah bagi cuti walau setengah hari…..kesian SAYANG ….

SAYANG…maafkan abang….abang tak pernah nampak semua kesakitan yang SAYANG alami tuh….kuatnya SAYANG hadapi setiap kesakitan itu plus dengan kerenah abang dan anak-anak. Abang tak pernah hirau nak baawak SAYANG ke klinik buat full body check up kerana abang ingat semua tu sakit biasa. Nampak sayang sentiasa sihat dan tersenyum waktu abang balik…Cuma sayang mengadu macam tuh jer…..

Maafkan abang kerana tak pernah ambil serius kesihatan SAYANG …..Namun….semuanya dah terlambat…. SAYANG dah pergi untuk selamanya….segalanya takkan berpatah balik….Sekarang selama seminggu pemergian SAYANG …..abang ambil cuti menguruskan anak-anak dan abang rasa keletihan dan kelelahan SAYANG …..bagi abang kerja di opis masih juga ada waktu abang berehat….agaknya sebab tulah SAYANG penat sangat….

Maafkan abang kerana semuanya sudah terlambat…….

Tuesday, 24 May 2011

Halal dan haram itu dah pasti

BABI SUDAH JELAS HARAMNYA .....


PERHATIAN KEPADA SEMUA UMAT ISLAM
RISALAH INI DIEDARKAN OLEH DR. RASHEED MOS,
UNIVERSITI MALAYA KL,
PERSATUAN PENGGUNA MALAYSIA , MAJLIS AGAMA ISLAM MALAYSIA  JABATAN KASTAM MALAYSIA . KAJIAN TELAH DIBUAT OLEH MAHASISWA UTM, UUM, USM, UM, UKM, & CAP.  

SENARAI BARANG YANG MENGANDUNGI LEMAK BABI :

 1. MINYAK MASAK LAM SOON ( CAP HELANG & BURUH )
 2. UBAT PEARL CREAM ARCHE ( THAILAND )
 3. AJINOMOTO ( THAILAND )
 4. AIS KRIM HARGA RM1.00 KE ATAS
 5. SEMUA TAUHU BUATAN ORANG CINA
 6. SABUN LUX & LOTION BADAN BUATAN MALAYSIA , USA , & THAILAND
 7. SABUN FAB BERBUKU
 8. LOBAK JERUK
 9. MEE & KUETEOW BASAH ( BUATAN CINA)
10. KRIM MUKA HAZELINE SNOW


 
SENARAI BARANG YG MENGANDUNGI
 ( KULIT BABI, URI & BINATANG YANG TIDAK HALAL)

1. SEMUA JENIS SERBUK MEE SEGERA TERUTAMA MAGGI  
2. PUCUK , KULIT POPIA, FISH CAKE & BEBOLA IKAN BUATAN ORANG CINA  
3. DAGING BURGER IMPORT  
4. SARDIN, KARI AYAM DLM TIN & YONG TAUFU BUATAN ORANG CINA  
5. KASUT BOLA JENIS ' GOLD CUP'  
6. BERUS GIGI JENIS ' REACH'  
7. MEE KERING ( SANGGOL )
8. SEMUA SABUN MANDI YANG DIIMPORT  
9. AJINOMOTO KECUALI KELUARAN KILANG LOT 5710 JALAN KUCHAI LAMA  KL
 10. SEMUA JENIS SHAMPOO KECUALI KELUARAN ORANG ISLAM
 11. HAVE PEARL CREAM
 12. RAMUAN KENTUCKY FRIED CHICKEN & MC DONALD
 13. UBAT KURAP BUATAN ORG CINA
 14. BEEHON SEGERA SIAM
 15. MEE REBUS TULANG & KIUB PERASA AYAM 
 16. SABUN MANDI YANG BERMINYAK


 SENARAI BARANG YANG MENGANDUNGI GELATIN
 ( LEMAK BABI DAN BINATANG TIDAK HALAL )

 1. BOSSET WINE GUM
 2. DAIRY MILK COKLAT
 3. COKLAT CADBURY/ CHEWING GUM
 4. SUGUS STRAWBERRY
 5. PASSER DOILY MIXTURE
 6. TREBO MINT CHEWING GUM/ PEPPERMINT
 7. SCOTHES VIKMIN
 8. SHARE EXTRA ATRENGHT
 9. BLACK CURRENT JELLY
 10. ROYAL GULAMAN & DECART ORANGES
 11. VALVIS GELATIN
 12. SARUNG KAPSUL UBAT
 13. AIS KRIM DALAM BEKAS PLASTIK
 14. GULA-GULA FRUITIES
 15 CAKE METS VILBER PUNCH
 16 COKLAT CAKE
 17 TEPUNG KASTARD LADY'S CHOICE
 18 SEMUA JENIS JELLY
 19 SEMUA JENIS GINCU BIBIR
 20 KESELURUHAN JENIS SHEISEDO
 21 LADY'S CHOICE JELLY

 SENARAI BARANG YANG MENGANDUNGI ALKOHOL UNSUR-UNSURNYA

 1 BARANGAN AVON KESELURUHANNYA
 2 PEWANGI KETIAK TERUTAMA JENAMA VITALIS & CONCORD
 3 MINYAK RAMBUT BRYLCREAM ( HIJAU )
 4 RACUN SERANGGA JENIS SPRAY SEPERTI SHELTOX, BAYGON & MORTIN
 5 SELURUH UBAT BATUK JENIS SIRAP
 6 KESELURUHAN BALL PEN DAKWAT KERING
 7 TONIK BAYI GRAPE WATER, TONIK WATERBERRY COMPOUND

> Kami dalam keresahan memohon ampun dan maaf terlewat memberutahu perkara di atas .
> Pastikan Pakaian anda tidak terkena bahan-bahan diatas terutama pakaian sembahyang.

TOLONG CETAK DAN EDARKAN RISALAH INI KPD SEMUA SAUDARA ISLAM KITA.
 Confirm - Pringles Potato Chips - tidak HALAL !!
AMARAN OLEH KERAJAAN M'SIA BERHATI-HATI SEBELUM MAKAN!
 

Ref. Message: Pringles Potato Chips

Looks like you have to find another alternative to much Just to let you and gang know........ I have checked. It's true that the chips contain Emulsifier.
 


Dr Safurah Hj Jaafar ;  
Principal Assistant Director;  
Ministry of Health , Malaysia ;  
Tel: 03-2540088.

Telur

Sebab tu lah bila beli telur kita kena basuh..


This week, aku ade pegi Kpg Melayu Subang.
Kami melawat premis sebuah syarikat pengedar telur ayam, telur
masin
dan telur puyuh di Kpg Melayu Subang.. Untuk makluman, depa ni
pemborong telur dimana telur-telur tersebut dibeli dari "farm" dan
dijual semula kepada pelanggan-pelanggan "perniagaan" iaitu
restoran-restoran dan kedai-kedai runcit.

Findings Apa yang menariknya?
Kami dapati senarai pelangggannya meliputi kedai makan chinese,
restoran mamak dan restoran melayu. Distribution depa menganjur
dari Sg. Buloh sampailah ke Shah Alam.

Apa yang lagi menarik?
Ya... best betul tengok beberapa ekor anjing bergelimpangan tidur
(mungkin penat kot malam tadi depa sentri jaga gudang) dicelah-celah kawanan
telur tersebut....

Kesimpulan Aku rasa loya nak makan kat kedai....kedai makanan termasuk Shah
Alam pun ade yang ambil dari pemborong ni... emmm sedapnya sehingga
menjilat siku....Orang boleh kata, la... bila kita makan roti telur ke, lauk telur
ke, kan telur tu tak payah sembelih...lagipun mana nampak najis? Tak nampak PONNNNN
!!!! So, apa ada hal!

Penutup
Dulu aku sensitif pasal kes
1. Telur tak basuh bergelumang taik ayam

2. Telur dibilas-rendam pakai air satu besen sahaja...(cara salah menyucikan najis menurut feqh)
Kini tambah lagi satu...

3. Telur dijilat anjing dan bergelumang hama anjing... emmm..goreng pon sodap!

Kawan aku merangkap jurufoto ada menegur owner ni pasal anjing ni tak patut
la melepak dengan telur-telur tu... Jawapan owner: Tarak!!! ini
anjing tarak jilat itu telur, makan pun tarak... Memang la apek
oi.....Masalahnya,aku nampak menatang anjing-anjing ni suka jalan hidu sana
hidu sini dan moncong hidungnya yang basah tu menyentuh setiap objek yang
dihidu....memang sedap sebagai penambah perisa masakan telur.

Moral of the story

Terpulang kepada diri masing-masing, tapi sila berhati-hati dan meneliti bila nak
makan kat kedai makan.Aku fed up makin hari makin banyak isu taharah pasal kedai makan
terserlah... no wonder umat Islam hari ni bukan main keras hatinya...
disebabkan yang masuk ke dalam perut pun macam-macam jenis ingredient gamaknya.

Mungkin elok kita masak sendiri di rumah dengan telur-telur yang dibeli di
pasaraya besar, sebab telur ni direct dari farm bukan dari pemborong.
Itu pun kalau gudang depa tak guarded by canines.

AKU RASA DAH SAMPAI TAHAP SERUAN WAJIB NI, ORANG ISLAM MESTI
MENGAMBIL TANGUNGJAWAB MENGELUARKAN DAN MEMPROSES MAKANAN UNTUK
UMAT ISLAM, BUKAN MENGHARAPKAN ORANG LAIN PRODUCE DAN TEMPEK COP
HALAL JAKIM. KITA NI SENSITIF SANGAT PASAL "LOGO" HALAL..... KALAU
YANG BUAT MAKANAN BUKAN
ORANG ISLAM, APALAH HARAPANNYA.. ..

Dilarang menghidupkan air-cond sebaik menaiki kereta

Bukalah tingkap terlebih dahulu sebaik memasuki kereta anda dan jangan sama sekali menghidupkan pendingin hawa. Berpandukan kepada kajian yang dijalankan, dashboard, sofa, pewangi udara menghasilkan Benzene, sejenis toksin yang menyebabkan kanser (carcinogen - ia dapat dikenalpasti melalui bau yang terhasil dari haba bahan plastik di dalam kereta). Disamping menyebabkab kanser, ia juga bertindak sebagai racun bagi tulang, menyebabkan anemia dan mengurangkan sel darah putih. Tindakan ini jika dibiar berlarutan akan menyebabkan Leukemia, meningkatkan risiko menghadapi kanser di samping punca keguguran.


Kadar pendedahan Benzene yang dibenarkan ialah 50 mg bagi setiap kaki persegi. Kereta jika diparkir di kawasan bebumbung dengan tingkap tertutup menghasilkan 400-800 mg Benzene. Jika dibiarkan dikawasan yang terdedah dengan tingkap yang tertutup pada suhu 60 darjah fahrenheit, tahap Benzene boleh meningkkat sehingga 2000-4000 mg, iaitu 40 kali dari tahap yang dibenarkan... dan penumpang di dalamnya akan menyedut toksik yang berlebih2an secara tidak sedar.Cara yang dicadangkan untuk mengelakkan perkara ini dari berterusan ialah dengan membuka tingkap dan pintu terlebih dahulu untuk memberi udara di dalam beredar keluar. Benzene adalah sejenis toksik yang boleh mencemar buah pinggang dan hati, dan sukar pula bagi tubuh manusia untuk menyahkeluarkan toksik tersebut apabila.


"When someone shares something of value with you and you benefit from it,  you have a moral obligation to share it with others".


Monday, 23 May 2011

Untuk Renungan kita bersama...dan patut bersyukur dengan kelebihan kita itu

siapa kata jadi perempuan tu senang?
nak kena tutup sana, tutup sini
tengok budak lelaki, pakai baju pagoda pon orang x bising
perempuan, stoking pon kena pakai
cuba suruh budak lelaki jadi perempuan satu hari
komfem x tahan bertutup semua
tapi, perempuan cool jek
tengah panas pon boleh lagi pakai jubah, hebat kan perempuan?

siapa kata jadi perempuan tu senang?
tiap2 bulan, mesti ada penyakit
nak pergi kelas pon susah
kalau boleh, masa tengah jalan tu nak jek meraung sbb sakit
cuba tengok budak lelaki , selamber jek
kadang2 setahun sekali pon susah nak dapat sakit
tapi, perempuan hidup berpuluh2 tahun dgn penyakit tiap2 bulan, survive jek
tengah2 sakit pon boleh senyum lagi sampai orang pon x perasan yg dia sakit
hebat kan perempuan?

siapa kata jadi perempuan tu senang?
hati ni Allah jadikan lembut betul
cepat jek sensitif
cuba tengok orang putus cinta
selalu perempuan yg paling susah nak lupa
lelaki lepas putus cinta cepat jek pasang baru
cuba pergi wayang tengok cerita hindustan
siapa yg paling teruk menangis?
perempuan kan?lelaki boleh gelak2 lagi
lembut tak lembut hati perempuan
tapi dengan hati yg lembut tu perempuan dapat mengkagumkan lelaki
hebat tak perempuan?

disebabkan susahnya nak jadik perempuan ni lah, ramai perempuan yg merajuk dengan Allah
diorang cakap, Allah x adil
kenapa Allah lebihkan lelaki?
kenapa perempuan kena dengar cakap suami?
kenapa syurga perempuan terletak di bawah kaki suami?
padahal jadi perempuan tu sangatlah susah
bak kata orang, nak jaga 10 anak lelaki, x susah macam nak jaga sorang anak perempuan

dan disebabkan perasaan negatif dekat Allah ni, ramai perempuan2 kat luar sana yg rebel
diorang pakai pakaian yg tidak menutup aurat dengan alasan, 'lelaki x payah tutup pon'
diorang berani bertepuk tampar dengan lelaki
diorang sanggup gadaikan diri diorang sbb percaya dengan janji manis kekasih yg busuk hati

kesian kan kat diorang?
disebabkan fikiran yg negatif terhadap Allah, diorang sanggup rosakkan diri diorang
diorang cakap diorang buat macam tu sbb Allah x adil

persoalannya sekarang
betul ke Allah x adil dengan perempuan?

betul, syurga perempuan terletak di bawah kaki suami
tapi, cuba ingat balik, syurga seorang anak lelaki terletak di bawah kaki siapa kalau bukan kaki ibunya?
betul, isteri kena ikut cakap suami
tapi, seorang anak lelaki kena taat pada ibunya 3 kali lebih utama daripada ayahnya
x adil lagikah Allah pada perempuan?

Allah bukan setakat adil, tapi Allah tu sangat sayang kat perempuan
untuk lelaki, syurga isterinya terletak di bawah kakinya
kalau paling banyak dia ada 4 orang isteri
cuma ada 4 orang yg syurganya bergantung pada seorang lelaki tu
tapi perempuan, ditakdirkan ada 15 orang anak lelaki
bermakna ada 15 orang yg syurganya terletak pada seorang perempuan tu
mashaAllah, hebatnya perempuan kan?
kenapa perempuan hebat?sebab kasih sayang Allah yg jadikan kita hebat

cuba dengar pula lagu2 yg berkumandang dekat radio
banyak lagu pasal perempuan kan?
contohnya macam lagu SUMAIYYAH,
jarang kita dengar lagu pasal lelaki
sayang x sayang Allah tu dekat perempuan, sampai perempuan dikasihi macam tu sekali dekat dunia

tengok pula, bila seorang lelaki berjaya
orang akan cakap
'disebalik kejayaan seorang lelaki terdapat seorang perempuan di belakangnya'
kita x pernah dengar orang cakap
'disebalik kejayaan seorang perempuan terdapat seorang lelaki di belakangnya'
kan?hebat x Allah jadikan perempuan tu?
masih x adil lagikah Allah dekat perempuan?

Allah sebenarnya terlampau adil dekat perempuan
sampaikan disebabkan susahnya nak jadi perempuan ni
perempuan senang nak masuk syurga
tengok hadis ni

"Apabila seorang perempuan mendirikan sembahyang lima waktu, berpuasa sebulan (Ramadhan), menjaga kehormatan dan taat kepada suami, dia akan disuruh memasuki syurga melalui mana-mana pintu yang dia sukai."
(Hadis Riwayat Ahmad)

x adil lagikah Allah dekat perempuan?

oh perempuan, sedarlah
betapa sayangnya Allah dekat kita
betapa cintanya Allah dekat kita
tapi, kenapa kita nak rosakkan diri kita kerana fikiran2 negatif yg x berasas dekat Allah?

Allah jadikan perempuan tu sebagai hiasan dunia
bayang, dunia yg besar ni, dunia yg cantik ni, kita jadi hiasan
dan seindah2 hiasan tu adalah wanita solehah
kesiannya dekat kita kalau kita tolak untuk jadi seindah hiasan kan?

Saturday, 21 May 2011

Peningkatan Harith

Seperti biasa hari2 menghantar Harith menunggu bas jam 6.45 pagi
balik pula jam 12.45

15hb 5 aritu Harith balik sekolah seperti biase tapi ada sesuatu yang ingin
ditunjukkan kepada ku sebab baru turun dari bas aje terus buka beg
oooooo rupa2 nya Harith dapat sijil 
' Star Of The Week'
padan la beria nak tunjuk ke ibu dan ayah
tahniah Harith

Peningkatan dalam swimming pun yer gok
aritu kami g sekolah kerana ada swimming gala
kami dapat lihat Harith berenang walaupun masih menggunakan boya di tangan
alhamdulillah Harith kini semakin aktif
dan harapan kami sebagai ibu bapa
mengharapkan kejayaan anak2 di dunia dan akhirat
amin

Star of the week
Harith swimming gala

suami minta izin isteri untuk berpoligami..

"Abang, minta izin untuk nikah sorang lagi,"

Aliyah yang sedang melipat kain, terdiam seketika. Mungkin terkedu. Adakah pendengarannya kian kabur lantaran usianya yang kian beranjak.

Adakah dialog tadi hanya dilafazkan di dalam TV, sementelah TV juga dipasang. Tapi, ahh bukanlah.. TV sedang menayangkan iklan Sunsilk, mustahil sudah ada siri baru iklan Sunsilk? Dia menghela nafas panjang. Dia memandang sekali imbas wajah Asraf Mukmin, kemudian tersenyum.

Meletakkan kain yang telah siap dilipat di tepi, bangun lantas menuju ke dapur. Langkahnya diatur tenang. Segelas air sejuk diteguk perlahan.

Kemudian dia ke bilik Balqis, Sumayyah, Fatimah. Rutin hariannya, mencium puteri-puterinya sebelum dia masuk tidur. Dahulu, semasa puterinya kecil lagi, rutin itu dilakukan dengan suaminya. Kini, anak-anak kian beranjak remaja.. Kemudian, dia menjenguk bilik putera bujangnya yang berdua, si kembar, Solehin dan Farihin.

Pengabisannya dia kembali kepada suaminya. Asraf Mukmin hanya diam, membatu diri. Dia amat mengenali isterinya. Jodoh yang diatur keluarga hampir 16tahun yang lepas menghadiahkan dia sebuah keluarga yang bahagia, Aliyah adalah ikon isteri solehah. Namun, kehadiran Qistina, gadis genit yang menjawat jawatan pembantu tadbir kesetiausahaan di jabatannya benar-benar membuatkan dia lemah.

"Kau mampu Asraf, dengan gaji kau, aku rasa kau mampu untuk beri makan 2 keluarga," sokongan Hanif, teman sepejabat menguatkan lagi hujah apabila dia berdepan dengan Aliyah. "Abang Asraf, Qis tak kisah. Qis sanggup bermadu jika itu yang ditakdirkan. Bimbinglah Qis, Qis perlukan seseorang yang mampu memimpin Qis," masih terngiang-ngiang bicara lunak Qis.

Akhir-akhir ini, panas rasanya punggung dia di rumah. Pagi-pagi, selesai solat subuh, cepat-cepat dia bersiap untuk ke pejabat. Tidak seperti kelaziman, dia akan bersarapan berjemaah bersama isteri dan anak-anak.

Aduhai, penangan Qis gadis kelahiran Bumi Kenyalang benar-benar menjerat hatinya.

"Abang, Aliyah setuju dengan permintaan Abg. Tapi, Aliyah nak berjumpa dengan wanita tu," Lembut dan tenang sayup-sayup suara isterinya. Dia tahu, Aliyah bukan seorang yang panas baran. Aliyah terlalu sempurna, baik tetapi ahh hatinya kini sedang mengilai wanita yang jauh lebih muda.

"Bawa dia ke sini, tinggalkan dia bersama Aliyah selama 1 hari saja, boleh?" pelik benar permintaan isterinya. Hendak dipengapakan apakah buah hatinya itu? Namun, tanpa sedar dia menganguk, tanda setuju. Sebab, dia yakin isterinya tidak akan melakukan perkara yang bukan-bukan.

Dan hakikatnya dia seharusnya bersyukur. Terlalu bersyukur. Kalaulah isterinya itu wanita lain, alamatnya perang dunia meletus lah jawabnya.
Melayanglah periuk belanga. Ehhh, itu zaman dulu-dulu. Zaman sekarang ni, isteri-isteri lebih bijak. Teringat dia kisah seorang tentera yang disimbah dengan asid, gara-gara menyuarakan keinginan untuk menambah cawangan lagi satu. Kecacatan seumur hidup diterima sebagai hadiah sebuah perkahwinan yang tidak sempat dilangsungkan. Dan dia, hanya senyuman daripada Aliyah.

"Apa, nak suruh Qis jumpa dengan isteri Abg," terjegil bulat mata Qis yang berwarna hijau. "Kak Aliyah yang minta," masih lembut dia memujuk Qis.

"Biar betul, apa dia nak buat dengan Qis?" "Takutlah Qis, silap haribulan dia bunuh Qis!" terkejut Asraf Mukmin.

"Percayalah Qis, Aliyah bukan macam tu orangnya. Abg dah lama hidup dengannya. Abg faham,"

Qistina mengalih pandangannya. Mahu apakah bakal madunya berjumpa dengannya? Dia sering disogokkan dengan pelbagai cerita isteri pertama membuli isteri kedua. Heh, ini Qistina lah. Jangan haraplah jika nak membuli aku. Desis hati kecil Qistina..

Hari ini genap seminggu Qistina bercuti seminggu. Seminggu jugalah dia merindu. Puas dicuba untuk menghubungi Qistina, namun tidak berjaya..

Rakan serumah menyatakan mereka sendiri tidak mengetahui ke mana Qistina pergi.Genap seminggu juga peristiwa dia menghantar Qistina untuk ditemuduga oleh Aliyah. Sedangkan dia diminta oleh Aliyah bermunajat di Masjid Putra. Di masjid itu, hatinya benar-benar terusik. Sekian lamanya dia
tidak menyibukkan dirinya dengan aktiviti keagamaan di masjid Putra.

Dulu, sebelum dia mengenali Qistina, saban malam dia akan bersama dengan Aliyah serta anak-anaknya, berjemaah dengan kariah masjid. Kemudian menghadiri majlis kuliah agama. Membaca AlQuran secara bertaranum itu adalah kesukaannya. Namun, lenggok Qistina melalaikannya. . Haruman
Qistina memudarkan bacaan taranumnya. Hatinya benar-benar sunyi. Sunyi
dengan tasbih, tasmid yang sering dilagukan. Seharian di Masjid Putra, dia cuba mencari dirinya, Asraf Mukmin yang dulu. Asraf Mukmin anak Imam Kampung Seputih. Asraf Mukmin yang asyik dengan berzanji. Menitis air matanya.

Hatinya masih tertanya-tanya, apakah yang telah terjadi pada hari itu. Aliyah menunaikan tanggungjawabnya seperti biasa. Tiada kurangnya layanan Aliyah. Mulutnya seolah-olah terkunci untuk bertanya hal calon madu Aliyah.

Tit tit... sms menjengah masuk ke kantung inbox hensetnya.
"Qis minta maaf. Qis bukan pilihan terbaik utk Abg jadikan isteri. Qis tidak sehebat kak Aliyah. Qis perlu jadikan diri Qis sehebatnya utk bersama Abg," Dibawah hensetnya, ada sekeping sampul besar.

Tuesday, 3 May 2011

pemberian istimewa dr org tersayang...

alahai lama nyer xmengupdatekan ini punye blog
bukan apa busy sangat...
busy wat apa ek...pk..pk

alhamdulillah dan terima kasih yg tidak terhingga buat 
my hubby MR. MOHD RUSHAIDI
kerana merealisasikan impian ku untuk menjadi tetamu Allah
dan melihat BAITULLAH

alhamdulillah...mungkin ada hikmah nya telefon kesayangan my hubby iphone 4 nyer hilang di Mekah
bukan nak mengungkit kejadian itu
tp itulah hakikatnyer telefon tu hilang ketika my hubby nak balik 
ke hotel lepas solat isyak

hehheheh lepas balik dari Mekah my hubby cuma pakai tfon biase jer...
hehehhehe bukan nak ketawakan tapi...

terima kasih sekali lagi my hubby sebab kehilangan tfon tu...
aku pun dapat tfon baru...
iphone 4